دکتر نگین حدادی

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فلوشیپ پریناتالوژی از اروپا

• دارای بورد تخصصی
• فلوشیپ حاملگی پر خطر
• فلوشیپ پریناتولوژی از اروپا
• عضو انجمن بین المللی سونوگرافی زنان ISOUG
• عضو انجمن پریناتولوژی اروپا EAPM
• عضو FMF انگلستان (اکادمی مادر و کودک انگلیس) با ID Number 135909
• عضو آکادمی جراحان زنان اروپا NESA
• عضو انجمن متخصص زنان ایران
• عضو انجمن جامعه جراحان ایران
• شرکت در کنگره انجمن پریناتالوژی اروپا
• شرکت در کنگره جهانی سقط مکرر WCRPL
• شرکت درکنگره بین المللی پریتانولوژی ایران . شیراز
• ارائه مقاله در کنگره زنان اروپا در رابطه با سقط های مکرر

سوابق تحصیلی:
فارغ التحصیل پزشک عمومی از دانشگاه بهشتی تهران سال ۱۳۷۶
فارغ التحصیل با درجه بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۸۱

سابقه فعالیت به عنوان : متخصص زنان با بیش از ۱۸ سال سابقه فعالیت در حوزه زنان
با اعمال جراحی های زنان، حاملگی های پرخطر

بیمارستان ها :
– بیمارستان گاندی
– بیمارستان آرمان
– بیمارستان تندیس
– بیمارستان میلاد