جراح زایمان در آب

جراح زایمان در آب

زایمان طبیعی  در آب زایمان در آب، زایمانی است که در وان آب گرم انجام می شود. امروزه بسیاری از خانم ها ترجیح می دهند کودک خود...

بیشتر بخوانید